گفتگو با نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست مشترک با فعالان اقتصادی آفریقا

Date : 1395/04/27

گفتگو با نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نشست مشترک با فعالان اقتصادی آفریقا